Mahila Vikas Sanstha's

 Indraprastha New Arts, Commerce & Science College, Wardha
   (Formerly Known as New Arts, Commerce & Science College, Wardha)

  Accredited 'B' Grade by NAAC

 (Recognized by UGC, New Delhi under section 2(f) & 12(B) as per Act 1956)

 Approved by Govt. of Maharashtra Affiliated to R. T. M. Nagpur University, Nagpur


College Notices


INACSC,

Bachelor Road, Nalwadi, Wardha.
Maharashtra, India

Tel. No. : (07152) 240152Academic Session: 2022-23

अति महत्वाची स


अति महत्वाची सूचना (विध्यार्थ्यांसाठी )

सर्व UG व PG  भाग-१ च्या विद्यार्थ्यांना  सूचित करण्यात येत आहे कि , UG व PG  भाग-१ सत्र -१ चे निकाल विद्यापीठाने घोषित करणे चालू केलेले आहे . जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण  झालेले आहेत त्यांनी निकालाच्या तारखेपासून १० दिवसाच्या आत पुनर्परीक्षा आवेदन महाविद्यालयात  करायचे आहेत . त्यानंतर विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारल्या जाईल . सर्वानी याची नोंद घ्यावी 

आदेशानुसार 

दिनांक: ९/०७/२०२२


Principal
NACSC, Wardha

Date: Tuesday, July 12, 2022


     Check here Older Notices :

New Arts, Commerce & Science College, Wardha @